+48 459 581 007
rejestracja znaków towarowych

Rejestracja znaków towarowych

Zastrzeżenie praw do identyfikacji wizualnej oraz logotypu firmy to jedno z priorytetowych działań, jakie powinien poczynić każdy przedsiębiorca, chcąc zabezpieczyć swój biznes oraz zwiększyć zaufanie wśród kontrahentów. Rejestracja znaku towarowego to podstawowa ochrona zarówno przed nieuczciwą konkurencją, jak i próbami przejęcia praw do marki firmy (logo, domeny) czy podszywaniem się w ramach kampanii w internecie (kampania SEO czy Google Ads).

REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO – POLSKA

Pełna weryfikacja praw do znaku towarowego, w tym badanie czystości ochronnej (podobieństwo do innych logotypów zastrzeżonych w Polsce) i zastrzeżenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP.

rejestracja znaku towarowego polska
rejestracja znaku towarowego europa

REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO – EUROPA

Pełna weryfikacja praw do znaku towarowego, w tym badanie czystości ochronnej (podobieństwo do innych logotypów zastrzeżonych w Europie/Unii Europejskiej oraz całym świecie) i zastrzeżenie znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

W ramach świadczonych usług wykonujemy pełną weryfikację praw do marki w kwestii znaku towarowego, a także badamy jego czystość ochronną (podobieństwo do innych logotypów zastrzeżonych na całym świecie). Przez całe postępowanie zabezpieczamy interesy praw naszych klientów, począwszy od złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego aż do wydania świadectwa ochronnego przez Urząd Patentowy/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Chronimy również naszych klientów przed fałszywymi wezwaniami od podmiotów podszywających się pod Urząd Patentowy.

Każdemu, kto chce skorzystać z naszych usług prawnych w zakresie rejestracji znaków towarowych, zapewniamy pomoc w przeprowadzeniu prawidłowego procesu. Jesteśmy w stanie świadczyć tego rodzaju usługi prawne niezależnie od miejsca zamieszkania klienta – w Nowym Sączu, Gorlicach czy w innym mieście w województwie małopolskim bądź w sąsiednich regionach. Zapraszamy do kontaktu!

KANCELARIA ARTEMIUS