+48 459 581 007

Rozwód a kontakty z dzieckiem i władza rodzicielska

Nasi adwokaci to prawdziwi specjaliści w kwestii rozstrzygania spraw o rozwód. Mamy świadomość, że decyzja o zakończeniu małżeństwa jest dla każdego Klienta niezwykle trudna. Staramy się więc do każdej sprawy podchodzić indywidualnie i z wyjątkową delikatnością, wykazujemy empatię, zrozumienie oraz zapewniamy niezbędne wsparcie prawne na każdym etapie sprawy. Bezwzględnie dokładamy najwyższej staranności, aby rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym były najkorzystniejsze dla osób, które nam zaufały i powierzyły prowadzenie postępowania. Nasz zespół specjalizujących się w rozwodach adwokatów służy pomocą wszystkim tym, którzy muszą zmierzyć się z tego typu przykrym problemem.

Rozdzielność majątkowa

Nasi doświadczeni w prowadzeniu spraw rozwodowych adwokaci doskonale radzą sobie również z kwestią rozstrzygania rozdzielności majątkowej. W tego typu sprawach prowadzimy szerokie postępowanie dowodowe, aby zabezpieczyć interesy majątkowe Klienta. W takich postępowaniach niezbędne jest odpowiednie zaangażowanie w celu ustalenia składu majątku wspólnego. Rozstrzygnięcie rozdzielności majątkowej bywa dla Klientów problematyczne, ponieważ zazwyczaj jeden z małżonków dąży do zatajenia faktów oraz ukrycia dowodów na istnienie majątku małżeńskiego albo przyczynienia się do jego powstania z majątku osobistego drugiego małżonka. Takie działanie może doprowadzić do zaniżenia lub zawyżenia wartości majątku do podziału w stosunku do jego rzeczywistej wartości. Udział profesjonalnego pełnomocnika w procesie przed sądem otwiera możliwość odpowiedniego rozliczenia nakładów poczynionych z majątku osobistego na małżeński i odwrotnie. Dlatego fachowa pomoc doświadczonego zespołu, takiego jak nasz, może być nieoceniona w przypadku prób rozstrzygnięcia rozdzielności majątkowej.

ALIMENTY
WŁADZA RODZICIELSKA
KONTAKTY Z DZIECKIEM

Obok podziału wspólnego majątku najważniejszą kwestią dla byłych małżonków jest uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi, a przede wszystkim także ustalenie sprawiedliwych alimentów po rozwodzie – odpowiednich do potrzeb uprawnionych oraz możliwości zarobkowych zobowiązanych do alimentów. Stosujemy wiele mechanizmów prawnych, które pozwalają zabezpieczyć interesy naszych klientów, aby po rozwodzie mogli spokojnie rozpocząć nowe życie z odpowiednim zabezpieczeniem. Zajmujemy się także sprawami uzyskania alimentów jeszcze przed rozwodem – obowiązek uiszczania opłat dotyczy bowiem nie tylko małżonków będących po sprawie rozwodowej.

Równie istotne co uzyskanie alimentów jest zabezpieczenie praw do kontaktów z dzieckiem. Strony rozwodu często starają się ograniczyć władzę rodzicielską swoich byłych współmałżonków, dlatego zdecydowanie warto skorzystać z fachowej pomocy i zagwarantować sobie odpowiednie kontakty z dzieckiem. Warto pamiętać, że w zakres wspomnianych kontaktów wchodzą m.in. wszelkiego rodzaju spotkania, a także komunikowanie się z pociechą, nawet za pomocą komunikatorów internetowych. Nasz zespół ekspertów podchodzi indywidualnie do każdego przypadku, aby sprawnie rozwiązać na drodze prawnej problem kontaktów z dzieckiem. 

KANCELARIA ARTEMIUS