+48 459 581 007
upadlosc konsumencka prawnik

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W NOWYM SĄCZU

Czy Kancelaria Artemius w Nowym Sączu zajmuje się upadłością konsumencką? Tak – posiadamy wieloletnią praktykę w świadczeniu pomocy przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Przeprowadziliśmy już kilkadziesiąt postępowań upadłościowych na terenie całej Polski. Ogłoszenie bankructwa to szansa na nowy start dla osób, które zmagają się z zadłużeniem niemożliwym do spłaty. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, które ma na celu całkowite oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Warunki, które należy spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką:

STATUS OSOBY FIZYCZNEJ – status konsumenta w chwili złożenia wniosku o upadłość konsumencką.

NIEPROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – upadłość konsumencką mogą ogłosić przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed złożeniem wniosku i została ona zamknięta.

NIEWYPŁACALNOŚĆ – stan, w którym dłużnik utracił zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Oznacza to, że wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć osoby wpisujące się w powyższy warunek.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – centrum spraw życiowych, miejsce zamieszkania oraz miejsce stałego pobytu znajduje się w Polsce.

Naszymi klientami są osoby z całej Polski prowadzące działalność gospodarczą – mali i średni przedsiębiorcy oraz członkowie zarządów spółek prawa handlowego. Z naszą pomocą ogłoszenie upadłości konsumenckiej członka zarządu czy małego, lokalnego przedsiębiorcy jest możliwa.

bankructwo adwokat nowy sacz

Korzyści płynące z ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Nawet jeżeli upadły zostanie zobowiązany do częściowej spłaty swojego długu, to i tak będzie to jedynie jego określona część, na przystępnych warunkach – dobrowolnie i bez udziału komornika. Z chwilą zatwierdzenia planu spłaty lub umorzenia postępowania bez ustalania planu spłaty upadły odzyskuje pełen zarząd swoim majątkiem.

Po zakończeniu postępowania i wykonaniu planu spłaty wierzyciele nie mogą żądać zapłaty długu, a ewentualny pozew dotyczący wierzytelności objętej postępowaniem upadłościowym podlega odrzuceniu przez sąd.

Celem ustalenia możliwości ogłoszenia upadłości w indywidualnej sprawie oraz jej skutków wobec majątku klienta, zapraszamy na bezpłatne porady prawne w naszej kancelarii – adresowane do osób zadłużonych. Są one dedykowane wszystkim tym, którzy borykają się z problemem niewypłacalności oraz zainteresowanym upadłością konsumencką. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc każdemu, niezależnie od statusu prawnego. Usługi świadczymy na terenie Małopolski – Gorlic, Starego czy Nowego Sącza – a także innych miejscowości w całej Polsce.

KANCELARIA ARTEMIUS