+48 459 581 007
zamowienia publiczne prawnik

Zamówienia publiczne

Świadczymy kompleksowe usługi prawne podmiotom uczestniczącym w procedurze udzielania zamówień publicznych na terenie województwa małopolskiego (Gorlice, Nowy i Stary Sącz) oraz podkarpackiego, a jeżeli klient od nas tego wymaga, również na terenie całej Polski. Oferujemy kompleksową pomoc zarówno wykonawcom, jak i podmiotom ogłaszającym przetarg. Udzielamy klientom pomocy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej, umów o udzielenie zamówienia publicznego, egzekwowaniu przyjętych zobowiązań oraz negocjujemy porozumienia z podmiotami biorącymi udział w zamówieniu publicznym. Adwokat obsługujący zamówienia publiczne jest do Państwa dyspozycji na każdym etapie postępowania przetargowego, 7 dni w tygodniu.

Zapewniamy pomoc w przeprowadzaniu przetargów publicznych o różnej skali – niezależnie od wielkości przetargu jesteśmy w stanie przeprowadzić go od A do Z. Gwarantujemy w tym czasie także ciągłą możliwość konsultacji prawnych oraz współpracę w celu uzyskania jak najlepszych efektów realizowanego zamówienia publicznego.

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do wykonawców. Reprezentujemy interesy klientów na etapie składania ofert, w negocjacjach z podmiotami publicznymi. Prowadzimy postępowania oraz składamy odwołania przed Krajową Izbą Odwoławczą. W ramach kompleksowej obsługi prawnej występujemy w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, a także polubownymi. Reprezentujemy Państwa interesy na każdym etapie postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego, w razie potrzeby egzekwujemy kary umowne od niesumiennych kontrahentów.

Współpracujemy z wszelkimi jednostkami publicznymi, jak również prywatnymi, które są wykonawcami zlecanych w przetargach zadań – zarówno z Małopolski, jak i całego kraju.

zamowienia publiczne
KANCELARIA ARTEMIUS