+48 459 581 007
zamowienia publiczne prawnik

Zamówienia publiczne

Świadczymy kompleksowe usługi prawne podmiotom uczestniczącym w procedurze udzielania zamówień publicznych na terenie województwa małopolskiego (Gorlice, Nowy i Stary Sącz) oraz podkarpackiego, a jeżeli klient od nas tego wymaga, również na terenie całej Polski. Oferujemy kompleksową pomoc zarówno wykonawcom, jak i podmiotom ogłaszającym przetarg. Udzielamy klientom pomocy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej, umów o udzielenie zamówienia publicznego, egzekwowaniu przyjętych zobowiązań oraz negocjujemy porozumienia z podmiotami biorącymi udział w zamówieniu publicznym. Adwokat obsługujący zamówienia publiczne jest do Państwa dyspozycji na każdym etapie postępowania przetargowego, 7 dni w tygodniu.
Zapewniamy pomoc w przeprowadzaniu przetargów publicznych o różnej skali – niezależnie od wielkości przetargu jesteśmy w stanie przeprowadzić go od A do Z. Gwarantujemy w tym czasie także ciągłą możliwość konsultacji prawnych oraz współpracę w celu uzyskania jak najlepszych efektów realizowanego zamówienia publicznego.

Co wchodzi w skład świadczonych przez nas usług?

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do wykonawców. Reprezentujemy interesy klientów na etapie składania ofert, a także w negocjacjach z podmiotami publicznymi. Prowadzimy postępowania oraz składamy odwołania przed Krajową Izbą Odwoławczą. W ramach kompleksowej obsługi prawnej występujemy w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, a także polubownymi. Reprezentujemy Państwa interesy na każdym etapie postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego, w razie potrzeby egzekwujemy kary umowne od niesumiennych kontrahentów.

Zamówienia publiczne – usługi świadczone dla klientów z Małopolski: Nowego i Starego Sącza oraz Gorlic

Zamówienia publiczne oznaczają umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a danym wykonawcą, których przedmiotem są dostawy, usługi czy roboty budowlane. Stanowią one jedną z kluczowych form udziału sektora publicznego w gospodarce. Pracujący w Kancelarii Artemius prawnicy udzielą pomocy prawnej w przeprowadzeniu przetargu publicznego (sporządzimy też wymaganą dokumentację), oferując swoje wsparcie na każdym jego etapie. Tego rodzaju usługi świadczymy głównie na terenie Małopolski, m.in. w Nowym czy Starym Sączu lub Gorlicach, ale nie tylko, gdyż w razie potrzeby działamy w całej Polsce. Do każdej sprawy podchodzimy z dużym zaangażowaniem, mając na uwadze przede wszystkim dobro naszego klienta. W razie pytań dotyczących zawarcia umów odpłatnych zachęcamy Państwa do kontaktu!
Współpracujemy z wszelkimi jednostkami publicznymi, a także prywatnymi, które są wykonawcami zlecanych w przetargach zadań – zarówno z Małopolski, jak i całego kraju.
KANCELARIA ARTEMIUS