+48 459 581 007

Ciebie także obowiązuje prawo cywilne oraz prawo pracy

Artemius – Adwokat Kancelaria Adwokacka od spraw cywilnych. Prawo cywilne jest najbardziej rozbudowaną gałęzią prawa, z którą ma do czynienia każdy człowiek, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Obejmuje ono m.in. kwestię ochrony dóbr osobistych, podstawową zdolność do czynności prawnych, a także reguluje wymianę usług i świadczeń. Co więcej, sprawy cywilne to także prawo pracy, rzeczowe, zobowiązań, spadkowe, rodzinne i własności intelektualnej. Doświadczony zespół Kancelarii Adwokackiej Artemius z Nowego Sącza chętnie pomoże Państwu we wszelkich sprawach cywilnych. Oferujemy rzetelną obsługę oraz fachowe doradztwo.

Kancelaria Adwokacka z Nowego Sącza zapewnia profesjonalną pomoc w zakresie spraw cywilnych, w tym prawa rodzinnego, spadkowego, rzeczowego, a także prawa konsumentów oraz zobowiązań. Chętnie podejmiemy także współpracę z firmami windykacyjnymi.

Jesteśmy prawdziwymi ekspertami od spraw cywilnych

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem na każdym etapie realizacji umów. Adwokaci Kancelarii Artemius z Nowego Sącza są specjalistami od spraw cywilnych oraz umów cywilnych i handlowych. Reprezentujemy Klientów na drodze dochodzenia przez nich wszelkich roszczeń wynikających z różnych umów (to m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowanie z tytułu niewykonania nienależytego lub nieprawidłowego wykonania umowy, odstąpienie od umowy, dochodzenie kar umownych, ustalenie nieważności umowy, rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy, roszczenia gwarancyjne itd.).

Nasi prawnicy są również specjalistami w dziedzinie prawa rzeczowego. Kancelaria Artemius prowadzi m.in. sprawy o: ochronę własności i posiadania oraz związane z tym roszczenia, eksmisję, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ruchomości, a także sprawy o zniesienie współwłasności i zasiedzenie.

Zajmujemy się szerokim zakresem spraw cywilnych

Pomoc prawna Kancelarii w sprawach cywilnych obejmuje w szczególności:

 • udział w postępowaniu przedsądowym (porady prawne, opinie prawne, udział w negocjacjach i mediacjach, sporządzanie oraz negocjowanie umów i ugód),
 • windykację należności oraz sporządzanie pozwów o zapłatę (sporządzanie wezwań do zapłaty, sporządzanie pozwów o zapłatę),
 • udział w postępowaniu sądowym (pozwy oraz pozwy o zapłatę, odpowiedzi na pozew, wnioski o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego i niepieniężnego, wnioski w postępowaniu rodzinnym, spadkowym, sprzeciwy od nakazów zapłaty oraz od wyroków zaocznych, ugody, sporządzanie środków odwoławczych od wyroków i postanowień),
 • zastępstwo i reprezentacja na rozprawie i posiedzeniu w sądzie,
 • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym przed sądem i komornikiem (wnioski egzekucyjne, skargi na czynności komornika, powództwo przeciwegzekucyjne),
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, unieważnienie testamentu, zabezpieczenie spadku, uchylenie się od skutków oświadczenia woli, zachowek, uznanie za niegodnego, wydziedziczenie, odwołanie darowizny),
 • sprawy pracownicze oraz prawo pracy (m.in. przygotowywanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji oraz poufności).

Prowadzimy sprawy o ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcie umowy o pracę, ustalenia treści umowy, nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o powrót do pracy.

Prawo pracy nie jest nam obce!

Dochodzimy odszkodowań:

 • za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • za mobbing,
 • za odwołany urlop,
 • za zakaz konkurencji,
 • za brak świadectwa pracy, z tytułu śmierci pracownika,
 • za rozwiązanie umowy o pracę.

Występujemy w sprawach o zapłatę wynagrodzenia i innych składników, w tym wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, za nadgodziny, o zapłatę odprawy emerytalnej oraz pośmiertnej, zajmujemy się także wypadkami przy pracy.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w kategorii w twojej sprawie cywilnej w Nowym Sączu i okolicach, na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego, zapraszamy do kontaktu z adwokatem celem ustalenia szczegółów sprawy oraz możliwości nawiązania z nami współpracy. Doskonale znamy się na prawie pracy, dlatego z pewnością pomożemy Państwu znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie problemu.

Profesjonalna windykacja należności

Oferujemy fachową pomoc w windykacji należności oraz sporządzaniu wezwań tudzież pozwów o zapłatę. Samodzielne działania w tym zakresie niestety nie przynoszą w większości przypadków oczekiwanych rezultatów, dlatego proponujemy nasze profesjonalne doradztwo w kwestii windykacji należności tak polubownej, jak i sądowo-egzekucyjnej. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom terminową spłatę należności, a przy okazji także pomóc zachować dobre relacje z dłużnikami. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! Chętnie podejmujemy współpracę z firmami windykacyjnymi.

KANCELARIA ARTEMIUS